Повернутися до звичайного режиму

Учитель - логопед

Біда Юлія Володимирівна

/Files/images/2022-2023/0-02-05-7c8feb9d103dd8b08770860f4f14c9176231ac902538f7f43bfe9f89fc452ade_4e362c92a2f35eb5.jpg

Біда Юлія Володимирівна у 2018 році закінчила КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР має повну вищу освіту за спеціальністю викладач корекційної педагогіки, олігофренопедагог, логопед. Вчитель дітей з вадами розумового розвитку. Працює вчителем-логопедом у Старовірівському ліцеї з 2020 року. Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) – 6 років.

У своїй роботі використовує інформаційно-комунікативні технології під час підготовки та проведення уроків. Провідним методом навчання є ігровий метод, що спрямований на розширення словникового запасу, розвиток мислення, уваги; ігри для визначення послідовності, кількості звуків у слові, для закріплення артикуляції звуків, автоматизації звуків, розвитку фонематичного сприйняття, сили голосу.

Згідно з«Положенням про логопедичні пункти системи освіти» від 13.05.93р.орган державного управління освітою за логопедичним пунктом закріплює освітній заклад, початкових класів у якому має бути не менше 20, у сільській міс­цевості не менше ніж 4 школи і дошкільні за­клади незалежно від кількості дітей.

Тривалість робочого тижня вчителя-лого­педа – 18 годин.На логопедичні пункти зараховуютьдітейз різними відхиленнями мовленнєвого розвитку, виявлених логопедом під час логопедичного обстеження, яке прово­диться з 1 до 30 вересня та з 1 до 30 травня. На логопедичному пункті одночасно пра­цює 25-30 здобувачів освіти.

На логопедичному пункті комплектують такі групи дітей: з
вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовного розвитку,
з відхиленнями фонетичного і лексико-граматичного розвитку (нерізко
виражений загальний недорозвиток мови), із заїкуватістю, з вадами
вимови окремих фонем, з дизартрією, алалією, ринолалією.

Тривалість заняття у групі – 45 хвилин.

З учнями, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовні
дефекти, спричинені порушенням будови артикуляційного апарата,
проводять індивідуальні заняття 2-3 рази на тиждень по 15-20
хвилин з кожною дитиною.

Вчителі-логопеди закладів освіти:

· здійснюють первинну діагностику порушень мовлення;

· надають логопедичні послуги (допомогу) у закладі освіти;

· беруть участь в команді психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами та розробці індивідуальної програми розвитку;

· інформують щодо результатів надання логопедичних послуг одного з батьків (інших законних представників) дитини, яка отримує логопедичні послуги (допомогу);

· здійснюють консультування одного з батьків батьків (інших законних представників) дитини щодо порушень мовлення та можливостей їх подолання;

· співпрацюють з інклюзивно-ресурсними центрами в питаннях надання допомоги здобувачам освіти з порушеннями мовлення;

· надають інформацію батькам (іншим законним представникам) та педагогічним працівникам щодо можливостей інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи;

· беруть участь у тренінгах, конференціях, круглих столах щодо питань порушень мовлення;

· підвищують фахову компетентність шляхом формальної та неформальної освіти.

Учитель-логопед керується у своїй діяльності нормативно-правовими документами:

-Конвенція "Про права дитини"(стаття 23)

-Конституція України(стаття 53)

-Закон України «Про освіту»

-Закон України «Прозагальну середню освіту»

-Закон України «Про охорону дитинства»(стаття 21)

-Наказ МОН «Про затвердження Положення про логопедичні пунктисистеми освіти»

-Наказ МОН №1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Розклад вчителя-логопеда Старовірівського ліцею Старовірівської сільської ради Красноградського району

Харківської області

на 2022-2023 н.р.

Час Вівторок Середа Четвер Пʼятниця
12:30-13:10 Група № 1 Інд./ Інд. Група № 1 Інд./ Інд.
13:25-14:05 Інд./ Інд. Інд./ Інд. Інд./ Інд. Інд./ Інд.
14:10-14:50 Група № 2 Інд./ Інд. Група № 2 Інд./ Інд.
14:55-15:35 Група № 3 Інд./ Інд. Група № 3 Інд./ Інд.
15:40-16:20 Інд./ Інд. Інд./ Інд.

"Консультації для батьків вчитель-логопед проводить щосереди і щоп'ятниці"

"Як розпізнати дисграфію?"

Дисграфія – це частковий розлад процесу письма, пов'язаний з недостатньою сформованістю психічних функцій, що беруть участь у реалізації та контролі письмової мови.

Дисграфія проявляється у вигляді стійких, типових і повторюваних помилок у письмі, які не зникають самостійно, без цілеспрямованого навчання. При дисграфії також страждають читання й ефективність сприйняття.

Найчастіші помилки при диграфії:

1. Заміна букв за принципом схожості відповідних звуків. В основі цих помилок лежить нездатність розрізнити звуки на слух, а часто і заміна їх в усному мовленні. Дитина може писати САПКА замість ШАПКА, РИПА замість РИБА, ЛОБОТА замість РОБОТА тощо.

2. Заміна чи спотворення оптично й кінетично схожих букв. У дитини відсутні чіткі зорові образи букв, тому вона постійно сумнівається під час їх написання, часто плутає на письмі И та Ш, И і У, П і Т, Б і Д та ін. Також дитина може писати букви дзеркально, причиною якого є несформованість зорово – просторових уявлень.

3. Спотворення звуко-складової структури слів і порушення розмежування слів у реченні. Причина цих помилок, полягає в тому, що дитина не оволоділа навичками аналізу та синтезу звукової та складової будови слова і не уявляє його структури, тобто кількості звуків у слові і порядку їх розміщення. Дитина пише: ДКТ – ДИКТАНТ, ПАХ – ПТАХ, СИЛ – СИЛА, ВІНКО – ВІКНО тощо. Коли дитина не відчуває меж між словами, спостерігається написання слів разом і довільний їх розрив. Найчастіше діти помиляються під час написання прийменників (НАСТОЛІ замість НА СТОЛІ) і префіксів (ЗА ХОДИТЬ замість ЗАХОДИТЬ).

4. Аграматизми проявляються на письмі у дітей, які не змогли повноцінно оволодіти лексико – граматичною будовою мови. Приклади помилок: СОЛОДКА ЯБЛУКО замість СОЛОДКЕ ЯБЛУКО, ОДИН ПАЛЬЦІВ замість ОДИН ПАЛЕЦЬ, ДІТИ БІГАВ замість ДІТИ БІГАЛИ, СИДИ НА ГІЛКІВ замість СИДЯТЬ НА ГІЛКАХ.

Ми можемо спостерігати помилки на письмі із різних груп у однієї дитини, але при цілеспрямованій роботі над кожною групою помилок і допомога та підтримка: вчителя – логопеда, батьків, педагогів обовʼязково дасть позитивний результат.

Використана література:

1. Момот Т. Л. Грамотійко: Логопедичний зошит №1 для розвитку усного і писемного мовлення. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2021 – 48с.

2. Шеремет М. К. Логопедія: навч.посіб. / М. К. Шеремет – К.: Видавничий дім «Слово», 2010 – 376 с.

/Files/images/2022-2023/0-02-05-ffd6fbdb01047acb924fe8217f644ce8f2ec956dc8f0f3faa45aa45980716325_7f510767ec0e907c.jpg

/Files/images/2022-2023/0-02-05-93efa36fa637313e0564ca73e83a9660526b6ba9cdae082833e4ae68e7934b66_1dddcb0ecbe709e3.jpg

/Files/images/2022-2023/0-02-05-d3c3c88fe0e7aaee8931b38bf6bebdd5df016075bc80c4b0b37987c847c020ba_8417c1bfaac0827b.jpg

Артикуляційна гімнастика

Артикуляційна гімнастика – це виконання спеціально підібраних вправ, спрямованих на зміцнення м'язів артикуляційного апарату, розвиток сили, рухливості і диференційованості рухів органів, що беруть участь в мовному процесі.

Вправи повинні бути підібрані вчителем-логопедом або обрані дорослим, який займається з дитиною, з урахуванням її віку, індивідуальних можливостей.

Артикуляційну гімнастику проводять сидячи перед дзеркалом протягом 10-15 хв. Вона знайомить дітей з органами мовлення (губи, зуби, язик тощо), м'язовим відчуттями при їх рухах, готуює малюків до виконання самостійних вправ.

Мета артикуляційної гімнастики: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, відпрацювання правильних, повноцінних рухів артикуляційних органів необхідних для правильної вимови звуків.

Основні правила артикуляційної гімнастики:

1. Артикуляційна гімнастика має проводитись щоденно протягом 10-15 хвилин.

2. Кожну вправу необхідно повторити 5-10 разів.

3. Наприкінці кожної вправи органи мовленнєвого апарату повинні повернутись у вихідне положення, а потім - у стан спокою.

4. Кожну вправу слід виконувати повільно, чітко, ритмічно, рахуючи подумки (за необхідності дорослий може рахувати вголос).

5. Використовуючи дзеркало, потрібно слідкувати за тим, щоб у дитини працювали лише ті м'язи, які тренуються у даній вправі. Шия та плечі не повинні напружувтись.

6. Під час виконання вправ можна використовувати свою долоню та долоню дитини для імітації рухів язика.

7. Артикуляційна гімнастика не повинна набридати дитині та спричиняти її перевтому.

Наведемо для прикладу комплекс артикуляційних вправ для звуку [Р]:

«Млинець» або «Лопатка» – відкрити рот, покластий широкий язик на нижню губу.

/Files/images/gruden_-_schen/изображение_2020-12-10_123635.png

Чашечка» – покласти широкий язик на нижню губу та підняти краї і кінчик язика.

/Files/images/gruden_-_schen/2 рис.jpg

«Конячка» – приклеїти язик до твердого піднебіння, цокати повільно і сильно.

«Грибок» – широкий язик приклеїти до піднебіння. Рот розкрити якомога ширше, так, щоб ніжка грибка натяглася. Посміхнутися, відкрити рота. Присмоктати широкий язик до піднебіння. Кінчик язика не повинен завертатися, губи – у посмішці. Якщо дитині не вдається присмоктати язика, то можна поцокати язиком, як у вправі «Конячка».

/Files/images/gruden_-_schen/3 рис.jpg

«Смачне варення» – облизати верхню губу широким язиком.

/Files/images/gruden_-_schen/5 рис.jpg

Гойдалка» – посміхнутися, відкрити рота. На рахунок 1-2 по черзі упиратися язиком то в верхні, то в нижні зуби. Нижня щелепа при цьому нерухома.

/Files/images/gruden_-_schen/4 рис.jpg

«Індик»- швидко рухати вперед-назад широким язиком по верхній губі, не відриваючи язика. Промовляти: бл-бл-бл.

/Files/images/gruden_-_schen/6 рис.jpg

«Чистимо зубки» - посміхнутися, відкрити рот, кінчиком язика з внутрішньої сторони «почистити» по черзі верхні і нижні зуби.

/Files/images/gruden_-_schen/7 рис.jpg

«Дятел»- Рот широко відкритий і злегка розтягнутий в усмішці, язик у формі «чашечки» піднятий вгору: бічні краї язика притиснуті до верхніх зубів, а передній край язика підняти за верхні передні зуби до альвеол. Дитина говорить з придихом Д-Д-Д або Т-Т-Т.

/Files/images/gruden_-_schen/8 рис.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1060

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.