Правила поведінки здобувачів освіти у Старовірівському ліцеї Старовірівської сільської ради Харківської області

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила поведінки здобувачів освіти у Старовірівському ліцеї Старовірівської сільської ради Харківської області (далі - Правила поведінки здобувачів освіти) розроблені на виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1243 від 31.10. 2011 року, інших нормативно-правових актів у сфері освіти, Статуту Старовірівсько ліцею Старовірівської сільської ради Харківської області та з метою забезпечення громадського порядку та дотримання свідомої дисципліни в закладі освіти.

2. Дія Правил поведінки здобувачів освіти поширюється на всіх здобувачів освіти, які навчаються у Старовірівському ліцеї.

3. Правила поведінки здобувачів освіти діють упродовж 5 років, переглядаються, затверджуються та вводяться в дію наказом директора Старовірівського ліцею.

4. У випадку порушень Правил до здобувачів освіти можуть бути застосовані такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- відшкодування заподіяної закладу освіти шкоди у встановленому законодавством порядку.

ІІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1. Здобувачі освіти приходить до ліцею за 10-15 хвилин до початку занять, чисті та охайні, займають своє робоче місце, готують усе необхідне навчальне приладдя до уроку.

2. Забороняється приносити на територію та до приміщення ліцею з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини, спиртні напої, сигарети, наркотики і інші психотропні засоби, отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

3. Забороняється вживання нецензурної лексики, непристойних жестів.

4. Забороняється без дозволу класного керівника або адміністрації залишати територію ліцею під час освітнього процесу,

5. Причини відсутності здобувача освіти на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) здобувача освіти чи інших законних представників (для учнів, які не досягай повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), шо зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

6. Батьки (один з батьків) або особи, які їх заміняють, повинні повідомити класного керівника особисто або у телефонному режимі про причини відсутності здобувача освіти напередодні чи у день відсутності дитини на навчальних заняттях.

7. Кожен здобувач освіти ліцею повинен проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших.

8. Здобувачі освіти повинні бережливо ставитися до майна ліцею, своїх та чужих речей. Чіпати чужі речі без дозволу або згоди їх власника категорично заборонено.

9. Здобувачі освіти, які знайшли загублені речі, речі, власника яких встановити не вдалося, повинні передати їх черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації ліцею.

10. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в обсягах і в строки,

встановлені вчителем.

11. . На вимогу вчителя здобувач освіти зобов’язаний надати щоденник.

12. Здобувач освіти зобов’язаний мати всі підручники, зошити і письмове приладдя, необхідні для роботи на уроці.

13. Перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі не дозволяється.

14. Різні форми фізичного (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук тощо), словесного (відмова від спілкування, образливі репліки, образливі жести, глузування, залякування, погрози тощо), електронного (цькування у соціальних мережах, залякування, погрози тощо), економічного (вимагання грошей, умисне пошкодження майна, крадіжки тощо) насильства є неприпустимими формами поведінки в здобуванні освіти у ліцеї та за його межами.

III. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ

1. Здобувачі освіти входять до класу за 1-2 хвилини до дзвоника. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших дітей від занять розмовами, іграми і іншими справами, шо не стосуються уроку.

3. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

4. Здобувачі освіти на уроці зобов'язані виконувати всі розпорядження вчителя.

5. Якщо здобувай освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

6. На уроці здобувач освіти може ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

7. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал дітям входити забороняється. Здобувачі освіти, звільнені від занять фізичною культурою, обов'язково присутні в залі.

8. Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свої погляди і переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, що стосуються теми уроку.

9. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

10. Гаджети під час уроку можна використовувати лише з дозволу вчителя.

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧ ІВ ОСВІТИ НА ПЕРЕРВАХ

1. Під час перерви здобувач зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- звільнити клас на вимогу вчителя;

- виконувати вимоги чергового вчителя;

не вживати непристойних виразів і жестів, не шуміти, не заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви - особистий час кожного здобувача освіти. Він може використовувати його на власний розсуд, не порушуючи цих Правил.

3. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (підвал, службові приміщення, кабінети інформатики, трудового навчання, спортивний зал).

4. Під час перерв здобувачам освіти категорично забороняється залишати територію ліцею задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму.

5. Під час перерв забороняється бігати по коридорах, по сходах, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для цієї гри.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, грати в ігри, що можуть завдати шкоди здоров’ю, кидатися портфелями і іншими предметами.

7. У ліцеї та на його території категорично заборонено тютюнопаління.

8. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах діти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового адміністратора та адміністрації ліцею за допомогою, якщо проти них були вчинені протиправні дії.

10.Черговий по класу:

- забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення;

- допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку;

- підтримує чистоту і порядок у класі, робить вологе прибирання після 3- го уроку.

V. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЇДАЛЬНІ

1 Під час харчування в їдальні слід дотримуватися правил етикету й ввічливо, шанобливо ставитися до працівників їдальні.

2 Здобувачі освіти приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

3. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

4. Здобувачі освіти самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

5. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

6. Забороняється заходити до їдальні у верхньому одязі.

7. Забороняється виносити з їдальні їжу.

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ

1. Під час позакласних, позашкільних та загальношкільних заходів здобувачі освіти зобов’язані дотримуватись правил культури поведінки в громадських місцях та правил етикету.

2.Здобувачі освіти зобов’язані поважати організаторів та учасників заходу, дотримуватись тиші під час його проведення.

3. Під час заходів мобільні телефони потрібно перемкнути на беззвучний режим.

4. Здобувачам освіти категорично забороняється заходити в приміщення, де проводиться захід, без класного керівника чи заступника директора ліцею, голосно розмовляти, ходити по залу, виходити під час виступу, їсти чи пити.

VII. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ

1. У ліцей здобувачі освіти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у громадських місцях.

2. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

3. Використання спортивної форми як повсякденної, а також використання спортивного взуття поза межами уроків фізичної культури є недоречним.

4. Неприйнятними є занадто яскравий, зухвалий, відкритий одяг та атрибути, що пропагують насильство, сексуальну розпусту, заборонену законодавством України символіку.

5. Знаходитися в ліцеї у верхньому одязі без особливих на те причин не

дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи здобувачі освіти приходять у святковій формі.

VIII.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС
ЕКСКУРСІЙ

І. Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

2. Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

3. У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

4. Дотримуватися правил поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

5. Паління, вживання алкогольних напоїв суворо заборонені.

IX. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ЛІЦЕЇ

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий учень має право зробити зауваження Іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по ліцею (з числа учнів 8-11 класів) має приступити до чергування за ЗО хв. до початку занять. Чергування по ліцею триває один день протягом робочого тижня (з 8.30 до 15.30).

4. Чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по ліцею, за виконанням всіма учнями цих Правил.

Кiлькiсть переглядiв: 262

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.